countdown until inactive

Het web adres “zeiltocht.eu” wordt opgeheven en zal van het internet verdwijnen, althans onder mijn beheer.
Wanneer? Het aftellen ziet U op bovenstaande teller.

De inhoud wordt echter ondergebracht op een algemene site “carasso.info”
U kunt daar naartoe gaan met onderstaande knop.